Úvod od JavaScriptu – 3.díl

Je tu další díl tutoriálu, ve kterém se zaměřím na switch(), pole a funkce. Nebudu se zdržovat a hurá na to…


Switch()

Switch je funkce podobná if jen je pro víc možnosní. Na příkladu to určitě pochopíte :). Ještě chci dodat že break je ukončení aktuální funkce a default se používá pro všechny ostatní možnosti. Zde již zmíněný příklad:

num = prompt("Zadej číslo od jedné do pěti");
switch(num){
 case 1: document.write("Zadal jste 1"); break;
 case 2: document.write("Zadal jste 2"); break;
 case 3: document.write("Zadal jste 3"); break;
 case 4: document.write("Zadal jste 4"); break;
 case 5: document.write("Zadal jste 5"); break;
 default: document.write("Nezadal jste 1 - 5"); break;
}

Ještě dodatek: Pokud chcete namísto čísel srovnávat znaky nebo řetězce musíte je dát do uvozovek.

Pole

Do pole můžeme uložit více hodnot. Je to lepší než pro každou jednu položku použít jednu proměnnou. Proměnné jsou číslovány v poli od nuly. Základní přidání a práci si ukážeme zase na příkladu:

pole1 = new Array("Ahoj", "Nazdar"); //první způsob deklarace a přidání do pole
pole1[2] = "Zdar"; //přidání dalšího prvku do pole
pole2 = [1, 2, 4]; //druhý způsob deklarace a přidání do pole
for(i=0; i<3; i++){
 document.write("V poli pole1 na pozici "+ i +" je uloženo: "+ pole1[i]);
 document.write("<br>"); //pouze kvůli odřádkování
}

Tolik k základní práci s poli. Existují i různé funce na např. spojování polí atd… Tohle už považuji mimo rozsah tutoriálu.

Funkce

Díky funkcím můžeme například stejný kód použít dvakrát, aniž by jsme ho museli znovu psát. Funkce může mít jeden nebo více parametrů a může i nemusí zpět něco vracet. Pokud jako argument chceme předat znak nebo text, musíme jej dát do uvozovek. Zase si to názorně ukážeme.

Funkce bez parametru a pouze vypisující pozdrav.

function pozdrav(){
 document.write("Ahoj");
}
pozdrav(); //po zavolání této funkce se nám vypíše na obrazovku Ahoj

Funkce, které předáme dva parametry, ta je sečte a vrátí nám výsledek.

function secti(x,y){
 secteno = x + y;
 return secteno;
}

vysledek = secti(3,4); //zde chci ukázat, že to co nám funce vrátí, můžeme uložit do proměnné a dále s ní pracovat
document.write(secti(1,2)); //zde se výsledek funkce rovnou vypíše

V dnešním díle jsem se Vám snažil JavaScript zase kousek přiblížit. Příklady jsem se snažil dělat co nejsrozumitelněji. Příště si ukážeme… no, to ještě není tak pevně dáno, takže se nechte překvapit :) . Jen můžu napovědět, že se chci zaměřit na praktičtější využití.

O Antonín Crha

Jsem studentem Masarykovy Univerzity - Fakulta Informatiky. Zabývám se především tvorbou webových prezentací pomocí PHP, XHTML, CSS, MySQL, JS, AJAX a základní SEO optimalizace. Dále mi také není cizí JAVA, C, počítačové sítě a oprava PC. Jinak rád hraji fotbal, stolní tenis a ještě radši jsem s přáteli v nějaké hospůdce :)...