Úvod do JavaScriptu – 2.díl

Vážení čtenáři, doufám, že jste se z prvního dílu něco přiučili a nyní tu máte druhý díl tutoriálu o JavaScriptu. Dnes se zaměříme na deklarace proměnných a základní práci s nimi. Dále se podíváme na relační operátory a základní operátory přiřazení. Ukážeme si také, jak je možno načítat vstupy od uživatele. Nakonec všechny naše doposud získané znalosti spojíme a použijeme je na podmínce if-else, cyklech for a while. Tak s chutí do toho!!! ;)

Deklarace proměnných (za dvojitým lomítkem bude vždy vysvětlení)

 • x=1; //do proměnné x se nám uloží hodnota 1, tím jsme proměnnou x zároveň nadeklarovali
 • pokud chceme proměnnou pouze nadeklarovat použijeme slovo var, např.: var x;
 • můžeme také do proměnné uložit slovo např.: x=“ahoj“;

Relační operátory (za dvojitým lomítkem bude vždy vysvětlení)

 • == // operátor je rovno, např.: x==y
 • > nebo < // je větší než, je menší než, např.: x<y
 • <= nebo >= // je menší nebo rovno než, je větší nebo rovno než
 • != // nerovná se, např.: x != y

Operátory přiřazení (vysvětlení hned na příkladech s x a y)

 • x=y // do x se přiřadí y
 • x+=y //do x se uloží výsledek x+y
 • dále můžeme použít stejně jako v předešlém příkladě: -=, *=, /=

Logické operátory

 • && // logický součit, výraz bude mít hodnouty true pokud budou mít oba operandy hodnotu true
 • || // logický součet, výraz bude mít hodnotu true pokud bude mít alespoň jeden operand hodnotu true
 • ! // negace, negování výrazu např.: !true je false a naopak
 • Pokud jste toho moc nepochopili, nezoufejte. V článku dále si to ukážem na příkladech

Načítání vstupů od uživatele pomocí prompt

 • Příklad použití: jmeno = prompt(„Jak se jmenujete?“);
 • Do proměnné jmeno se vám uloží vstup od uživatele a vy s ním můžete pracovat. Můžete třeba vypsat na obrazovku: document.write(„Ahoj“ + jmeno);

Nyní si vše ukážeme na příkladech s if-else, for a while.

IF (podmínka)

x = 1;
if(x == 1){
 document.write("Promena x obsahuje hodnotu: " + x);
}

IF-ELSE

x = 1;
if(x > 0){
 document.write("v x je větší číslo než 0");
}else{
 document.write("v x je číslo menší nebo rovno 0");
}

FOR (nastavení počáteční hodnoty; podmínka; změna hodnoty)

for(i=1;i<5;i++){
 document.write("<br>hodnota i je: " + i);
}

WHILE (dokud je podmínka splněna)

x = 1;
while(x < 11){
 document.write("<br> Hodnota x je: " + x);
 x++;
}

Závěrečný příklad

x = prompt("Zadejte číslo");
if(x > 0){
 fact = 1;
 for(i = 1; i > x; i++){
 fact *= i;
 }
 fact *= x;
 document.write("Faktoriál čísla "+ x +" je "+ fact); // faktoriál čísla je vynásobení čísel od jedné do toho čísla, např.: faktoriál 3 = 3 * 2 * 1 
}else{
 document.write("Číslo je 0 nebo menší.");
}

V tomto článku jsem se Vám snažil vysvětlit základní cykly JavaScriptu a podmínku IF. Snažil jsem se o srozumitelné vysvětlení s pouze základní syntaxí. Jak jste si všimli na posledním příkladu, tak podmínky i cykly můžeme vnořovat. Tím jsme se posunuli s našimi znalostmi zase o kousek dále ke zvládnutí základů JavaScriptu. V dalším díle  si vysvětlíme a naučíme se pracovat s funkcemi.

Další díly:

Úvod do JavaScriptu – 1.díl

O Antonín Crha

Jsem studentem Masarykovy Univerzity - Fakulta Informatiky. Zabývám se především tvorbou webových prezentací pomocí PHP, XHTML, CSS, MySQL, JS, AJAX a základní SEO optimalizace. Dále mi také není cizí JAVA, C, počítačové sítě a oprava PC. Jinak rád hraji fotbal, stolní tenis a ještě radši jsem s přáteli v nějaké hospůdce :)...