Ovládněte Thunderbird! (1. díl)

Tento článek si klade za cíl seznámit s nastavením a s prací s poštovním programem Thunderbird. Obrázky a postupy v tomto návodu jsou platné pro verzi 3.1.

První spuštění

Po prvním spuštění programu se nám zobrazí následující průvodce pro vytvoření nového účtu.

uvod

Do kolonky Vaše jméno vyplňte své jméno a příjmení. Obsah této kolonky se bude zobrazovat ostatním namísto mailové adresy. Do kolonky E-mail zadejte svou mailovou adresu a do kolonky Heslo zadejte heslo k mailové adrese. Pokud nechcete při každém spouštění programu zadávat heslo znova, zaškrtněte volbu Zapamatovat si heslo. Pokud je vše zadáno, stiskněte tlačítko Pokračovat.

krok2

Průvodce vyhledá v databázi požadované nastavení pro váš mail. Můžete také vybrat, jakým způsobem se bude s mail serverem komunikovat, zda přes protokol IMAP nebo POP. Pozor, zde záleží na nastavení mail serveru, defaultně bývá nastaven protokol POP. Nemůžeme vybrat jiný protokol, než který máme povolený v mail serveru.

Já osobně doporučuji nastavit a používat protokol IMAP, neboť se není potřeba zabývat zálohováním a synchronizací pošty, vše se odehrává na serveru – tedy změna, kterou provedete na počítači přes Thunderbird se projeví i na webovém rozhraní mailu. Nevýhodou tohoto protokolu je zvýšena datová komunikace mezi počítačem a serverem.

Pokud by vám automatické nastavení nevyhovovalo, můžete stisknout tlačítko Ruční nastavení a nastavit potřebné údaje ručně.

Nyní klikněte na tlačítko Vytvořit účet. Po kliknutí program zkontroluje, zda jsou přihlašovací údaje správné a pokud zjistí nějakou chybu, vrátí se zpět pro úpravu údajů. Pokud je vše v pořádku, zobrazí se okno s nastavením, pro jaké akce bude Thunderbird použit jako výchozí program.

krok 3

Dále je zde zaškrtávací tlačítko Povolit službě Windows Search prohledávat zprávy. Doporučuji jej zaškrtnout a tím si zpřístupnit možnost vyhledávat ve zprávách prostřednictvím Windows Search. Druhé zaškrtávací tlačítko slouží k volbě, zda chceme kontrolovat po spuštění aplikace nové zprávy, rovněž doporučuji nechat zaškrtnuté.

Máme-li vše nastaveno, klikneme na tlačítko OK. Nyní již máme nastavený Thunderbird pro náš poštovní účet.

Přidáváme další poštovní účet

Často je potřeba mít více poštovních účtů. Jak přidat další poštovní účet, to si ukážeme v následujících krocích.

Klikneme na Nástroje > Nastavení účtů

krok 4

Zde klikneme na tlačítko Akce účtu a vybereme možnost Přidat poštovní účet. Nyní postupujeme stejně jako u vytváření prvního poštovního účtu (viz První spuštění). Jakmile máme více účtů, můžeme pomoci tlačítka Akce účtů a volby Výchozí účet nastavit, jaký poštovní účet bude použitý jako výchozí.

Mažeme poštovní účet

Opět Nástroje > Nastavení účtu. Označíme si účet, který chceme smazat a klikneme na Akce účtu a vybereme možnost Odebrat účet.

Příště si povíme o základním ovládání aplikace.

Tagy: ,

O Martin Pitřík

Zajímám se o jazyk C, C++ a C#. V současné době stojím za vznikem projektu ElMetr, který si klade za cíl vytvořit program pro elektroniku zcela zdarma.