Programování v jazyku Java 2.díl

V dnešním díle Vám ukážu, jak používat operátory aritmetické, relační a logické. Budu je demonstrovat na příkladech.

Aritmetické operátory

Používají se pro aritmetické operace. Znáte je z běžného života. Tady jsou:

+-*/

Zde budu demonstrovat pouze jednu ukázku, myslím, že to u ostatních pochopíte.

a = 5;
b = 3;
c = a + b;
System.out.println("součet proměnných a, b je" + c); //vysledek je 8

Operátory přiřazení

Pozor nepleťte si to s porovnávacím operátorem. Přiřazovací operátor Javě říká, aby zkopírovala hodnotu z pravého operandu a umístila do levého. Pokud se nejedné pouze o holé = a je u něj funkce např += tak se hodnota zprava sečte s hodnotou zleva a doleva se přiřadí.

=,+=,-=,*=,/=

Zde také demonstrace pouze na jednom příkladu:

a = 5;
a += 1;
System.out.println("hodnota a je " + a); // a = 6

Operátory inkrementace a dekrementace

Pouze navyšují nebo naopak snižují hodnotu proměnné o 1.

++, —

a = 5;
a++;
System.out.println("hodnota a je:" +a); // a = 6

Relační operátory

Tyto operátory využijeme až budem používat funkce. Každý z těchto operátorů nám porovná dvě proměnné a dle toho, který použijeme se nám vyhodnotí jako true(pravda) nebo false(nepravda).

==, !=, <, >, <=, >=

If(a > b){
 System.out.println("a je větší než b");
}else{
 System.out.println("b je větší nebo rovno a");
}

Logické operátory

&&, ||

Občas potřebujeme vyhodnotit dvě podmínky současně a k tomu nám slouží právě tyto operátory.

If(a > b && a > c){
 System.out.println("proměnná a je větší než b i než c");
}else{
 System.out.println("proměnná a není z proměnných a,b,c největší");
}

Snad jste těchto pár příkladů alespoň z části pochopili. Pod kůži je dostanete až se naučíme používat podmínky. A právě hlavně na ně a cykly se podíváme příště.

O Antonín Crha

Jsem studentem Masarykovy Univerzity - Fakulta Informatiky. Zabývám se především tvorbou webových prezentací pomocí PHP, XHTML, CSS, MySQL, JS, AJAX a základní SEO optimalizace. Dále mi také není cizí JAVA, C, počítačové sítě a oprava PC. Jinak rád hraji fotbal, stolní tenis a ještě radši jsem s přáteli v nějaké hospůdce :)...