Programování v jazyku Java 1.díl – Úvod

Zdravím všechny ty, kteří se chtějí naučit základy jazyka Java. Chci psát tento tutoriál asi o 10 článcích více zaměřen na praxi než teorii. Snad se při čtění těchto článků a zkoušení příkladů naučíte psát alespoň základní kód jazyka Java. V tomto článku Vám chci přiblížit jazyk Java a také si ukážeme první program „Nazdar světe!“.


Nutná teorie

Jazyk Java je objektově orientovaný programovací jazyk. Zdrojový kód musíte zkompilovat, aby byla aplikace spustitelná. Doporučuji příklady, které zde budu ukazovat, psát v programu BlueJ a musíte mít taky nainstalovanou Javu na Vašem počítači. Vše lze zdarma stáhnout.

Co je to objekt?

Představme si objekty kolem nás, např.: židle, stůl, televize atd.. U každého z těchto objektů definujeme nějaké parametry a vlastosti. Jako parametry u stolu můžeme napsat – délka, šířka, počet nohou.. Vlastnost obsah spočítáme jako délka x šířka. Takovéto objekty definujeme v jazyku Java pomocí tzv. tříd, také jim dávám parametry a vlastnosti. Po té z nich vytvoříme instanci třídy neboli objekt. S těmi dále pracujeme a používáme, jak je potřeba.

Program Hello world!

class Program{
 public static void main(String arg[]){
  System.out.println("Hello world!!!");
 }
}

Nyní trošku přiblížení tohoto programu

class – toto je klíčové slovo jazyka, říká nám že se jedná o třídu

public static void main (String arg[]) - tato funkce main je potřebná v každém programu. Funkce se spouští po spuštění programu a odtud se vykonávají další příkazy programu. Asi jste teď trochu zmatení, ale pojem funkce si řekneme v jiném článku.

System.out.println()- toto je funkce pro vypsání řetězce na nový řádek obrazovky. Pokud by jsme chtěli na řádku pokračovat napíšem pouze System.out.print.

Základní datové typy

Pomocí datových typů deklarujeme(definujeme) proměnné do kterých ukládáme hodnoty. Může to být číselná hodnota (celočíselná nebo s desetinnou čárkou) nebo textová hodnota(pouze znak nebo text). Ještě je zde booleovksý datový typ, který nám říká zda je to pravda (True) nebo nepravda (False).

Celočíselné datové typy:

int – velikost datového typu je 32 bitů

long – velikost datového typu je 64 bitů

Typy s pohyblivou desetinnou čárkou:

float- velikost datového typu je 32 bitů

double- velikost datového typu je 64 bitů

Typy pro znaky a řetězce

char – tento typ se používá pro uložení jednoho znaku

String – typ pro uložení řetězce

Deklarace proměnných

int cislo; //deklarace jedné proměnné
int cislo = 1; //proměnné cislo rovnou při deklaraci přiřadíme hodnotu 1
char znak1, znak2; //zde deklarujeme více proměnných najednou.
char znak = "a"; //do proměnné znak při deklaraci přiřadíme znak 'a'

Vypočítání výrazu

int cislo1 = 5;
int cislo2, vysledek;
cislo2 = 1;
vysledek = cislo1 + cislo2; //nyní máme v proměnné vysledek součet proměnných cislo1 a cislo2


Dnes jsem se snažil Vám blíže popsat jazyk Java a jeho základní datové typy. Také jsme si ukázali první aplikaci Hello World!. Doufám, že nejste moc zmatení, ale po dalších článcích se Vám vše vyjasní. ;-)


O Antonín Crha

Jsem studentem Masarykovy Univerzity - Fakulta Informatiky. Zabývám se především tvorbou webových prezentací pomocí PHP, XHTML, CSS, MySQL, JS, AJAX a základní SEO optimalizace. Dále mi také není cizí JAVA, C, počítačové sítě a oprava PC. Jinak rád hraji fotbal, stolní tenis a ještě radši jsem s přáteli v nějaké hospůdce :)...