WordPress: Přidání nového příspěvku s pomocí PHP

Open source redakční systém WordPress si oblíbila masa uživatelů. Příčiny tohoto faktu lze patrně hledat v nulových pořizovacích nákladech, snadné instalaci, přehlednému administrativnímu rozhraní a obrovským možnostem rozšíření. K seznámení s aktuálním děním využívá WordPress tzv. příspěvky. Jejích vytvoření usnadňuje integrovaný WYSIWYG editor. Ne vždy je však nutno celou zprávu ručně vytvořit. Některé projekty mohou vyžadovat pravidelné publikování informací, jenž se ve formálních ohledech prakticky neliší. V takovém případě postačuje vytvořit vhodnou šablonu příspěvku, která poskytne zázemí pro kýžené údaje určené ke zveřejnění. Druhý nezbytný krok poté představuje zakomponování do systému WordPress.

Dotyčného cíle lze snadno dosáhnout v prostředí PHP. O celou akci se postará jediná funkce wp_insert_post, jenž jako parametr přebírá inicializační pole obsahující specifikované nastavení. Názorný příklad může vypadat takto:

require(‚wp-blog-header.php‘);

$nadpis = ‚Nadpis';
$text = ‚Text příspěvku';

$prispevek = array(

‚post_title‘ => $nadpis,

‚post_content‘ => $text,

‚post_status‘ => ‚publish‘,

‚post_author‘ => 1,

‚post_category‘ => array(10),

‚tags_input‘ => ‚tag1,tag2,tag3′

);

wp_insert_post( $prispevek);

Povšimněte si především dvou proměnných, jenž svým názvem jasně naznačují rozdělení příspěvku na dvě části – nadpis a samotný text. Podobný postup ostatně WordPress zachovává i ve své webové administraci. Náš modelový příklad vyžaduje okamžité zveřejnění, a proto post_status obsahuje publish. Zvolit pochopitelně lze i pouhé uložení (draft) pro další účely a následnou manuální publikaci. Autora článků identifikuje jednoznačné ID uživatelského účtu. Číslice 1 povětšinou symbolizuje první účet administrátora stvořený během instalace. Další ID lze snadno vyčíst z parametru URL adresy, jenž se zobrazuje v příslušné části administrace. Obdobný způsob zjištění číselného identifikátoru lze ostatně aplikovat i u kategorie. Opět stačí pohlédnout na adresní řádek po zvolení náležité volby v menu. V případě zprávy spadající do kompetence dvou či více rubrik jednoduše pole rozšiřte o další prvky – např. array(10,11,12). Jednotlivé štítky se oddělují čárkou a přebírají podobu jednoho textového řetězce.

O Ondřej Směták

Student, který se intenzivně zajímá o oblast IT a to především z pohledu webmastera a programátora GUI aplikací.