PASCAL od A do Z (1)

Rozhodl sem se pro Vás připravit rozsáhlou příručku o Pascalu. Moje zápisky ze studií dávají dohromady celkem slušnou porci stránek, proto sem se rozhodl vytvořit několik dílů seriálu o pascalu, ve kterém se postupně dozvíte vše důležité.

Pascal – program je posloupnost příkazů popisující nějakou činnost. Každý program vyžaduje autora, který jej píše, a procesor, který jej provede.

Provádění programu se skládá z provádění jednotlivých příkazů a nazývá se proces.

Procesy se dělí:

 • sekvenční – každý příkaz se začne provádět až po provedení předchozího příkazu
 • paralelní – provádění příkazů může být souběžné

Každý proces provádí operace nad určitými objekty, které transformuje. Těmto objektům se říká data a v programu se definují pomocí deklarace. Zatímco sám program je statický, proces, který vzniká jeho prováděním, je dynamický.

Práce na programu:

 1. Definice problému – Definujeme co má program řešit. (specifikace vstupních dat, specifikace výstupních dat, specifikace výjmečných situací)
 2. Nástin problému – Znamená výběr vhodné numerické metody nebo vytvoření určitého formálního modelu. Rozklad složitějších problémů na jednodušší.
 3. Sestavení algoritmu – Zde se postupně vytváří algoritmus řešení. Zde je nutno rozkládat složitější problémy na jednodušší podproblémy (návrh programu shora dolů).
 4. Kódování programu – Kodováním se rozumí zápis algoritmu v programovacím jazyce.
 5. Ověření správnosti programu – Program, který produkuje nějaké výsledky, nemusí být správný. Proto je nutné ověřit správnost programu na vhodně zvolené množině zkušebních vstupních dat, pro něž známe správné výsledky.

Programovací jazyky dělíme na:

 • strojově orientované jazyky – počítač může provádět instrukce přímo, nejsou strukturované
 • vyšší programovací jazyky – je třeba překladač do „řeči“ počítače, jsou strukturované

Rysy jazyka Pascal

Skládají se ze tří částí:

 1. Hlavička programu – identifikuje program, není povinná.
 2. Deklarační část – definují se významy identifikátorů, které se v programu používají.
 3. Příkazová část – obsahuje vlastní výpočetní akce

Speciální symboly

Tvar a význam speciálních symbolů je definován jazykem. Patří mezi ně jednak jednoznakové a dvojznakové speciální symboly

př:   +   –  :=   (    )   ,    ;    :

a dále klíčová slova jako

begin   end   if    then   repeat    while

Speciální symboly mají význam operátorů (+  –  and), omezovačů a oddělovačů různých konstrukcí (if  then   ,  ).

 

 

 

O Josef Pajer

Vystudoval sem již střední odbornou školu se zaměřením na IT a Ekonomiku v Ledči nad Sázavou, momentálně dále studuji Vyšší odbornou školu ve stejném oboru. Zajímám se převážně o nové technologie v oboru IT ( software, hardware, tvorba webu, grafika, hry, internet a podobné). Moje záliby jsou Míša, poker, futsal, šipky, tenis a jiné.