Programujeme v C# – úvod

V úvodním dílu seriálu se podíváme na .NET Framework a jazyk C#,

.NET Framework

.NET Framework je základní běhové prostředí  potřebné pro běh aplikací napsané pro tuto platformu Platforma . NET je jazykově nazávislá a obsahuje velké množství knihoven, které jsou těmto jazykům společné. Aplikaci pro platformu .NET můžeme psát v C# (jazyk vyvinutý s platformou .NET),  řízeném C++, VB.NET, J#, Python, Perl, Pascal nebo dokonce i v COBOLT.

.NET obsahuje tři základní stavební bloky: CLR, CTS a CLS.

CLR (Comnon Language Runtime)

Na tuto vrstvu se má správně odkazovat jako na společný runtime jazyků. Primární rolí CLR je, aby se vyhledával, načítal a spravoval typy .NET. Úkolem CLR je také správa nízkoúrovňových detailů, jako jsou správa paměti a provádění bezpečnostních kontrol.

CTS (Common Type System)

Společný systém typů CTS  plně popisuje všechny datové typy a programovací konstrukce, které runtime podporuje, specifikuje, jak mohou spolu tyto entity komunikovat, i instrukce o tom, jak se mají reprezentovat ve formátu metadat .NET.

CLS (Common Language Specification)

Společná specifikace jazyků CLS definuje společnou podmnožinu společných typů a programovacích konstrukcí, které podporují všechny jazyky .NET. Pokud budujete, typy .NET vystavující pouze tyto vlastnosti, které jsou v souladu s CLS, můžete se spolehnout, že tyto typy a programovací konstrukce mohou použít všechny programovací jazyky vnímající .NET. V případě že vytvoříte datový typ, který nebude v souladu s CLS, nebudete moci zaručit, že vaše knihovny budou kompatibilní v jakémkoli jazyku vnímající .NET.

.NET Framework

.NET Framework

Verze .NET

 • 1.0 – rok 2002, vývojové prostředí Visual Studio .net, uveden jazyk C# 1.0
 • 1.1 – rok 2003, vývojové prostředí Visual Studio 2003
 • 2.0 – rok 2005, nové verze jazyků C# 2.0 a VB.NET 8.0, vývojové prostředí Visual Studio 2005
 • 3.0 – rok 2007, vývojové prostředí Visual Studio 2005 nebo 2008
 • 3.5 – rok 2007, nové verze jazyků C# 3.0 a VB.NET 9.0, vývojové prostředí Visual Studio 2008

Verze 3.0 a 3.5 jsou v podstatě rozšíření postavená nad stabilní verzí runtime 2.0.

Historicky byla vždy konkrétní verze Visual Studia spjata s konkrétní verzí .NET Frameworku. Změna nastala s verzí 3.0 (vzhledem k její povaze rozšiřujících knihoven nad 2.0 lze používat Visual Studio 2005) a zejména s verzí Visual Studio 2008, která jako první podporuje multitargeting – možnost psát aplikace pro .NET Framework verzí 2.0, 3.0 i 3.5, vzhledem ke společnému jádru.

Součásti .NET

 • ASP.NET – technologie pro vývoj webovýc aplikací
 • Windows Communications Foundation (WCF) – technologie pro vývoj webových služeb a komunikační architektury služeb
 • Windows Workflow Foundation (WF) – technologie pro definování heterogenních sekvenčních procesů
 • Windows Presentation Foundation (WPF) – technologie pro vytváření vizuálně působivého grafického uživatelského rozhraní pro aplikace
 • Windows CardSpace – implementace standardu Information Cards
 • LINQ – Language Integrated Query, objektový přístup k datům v databázi, XML a objektech, které implementují rozhraní IEnumerable

Jazyk C#

C# [sí šarp] je jazyk specificky vyvinutý společností Microsoft pro tuto platformu. C# používá podobnou syntaxi jako Java (stejný ale není). C# a Java jsou založené na syntaktických konstrukcí C++. Stejně jako Java je vyčištěnou verzí jazyka C++, můžeme C# brát jako vyčištěnou verzi Javy. C# a Java pocházejí ze stejné rodiny jazyků.

Jazyk C# je  hybrid několika jazyků, ale výsledkem je produkt, který je syntakticky tak čistý (možná i čistší) jako Java, stejně jednoduchý ja VB6 a poskytuje stejnou sílu a flexibilitu jako C++. Jazyk C# poskytuje následující schopnosti:

 • Nepožaduje se manipulace s ukazateli. Máte-li potřebu s ukazateli i přesto v C# manipulovat, nic Vám nebráni tak činit,
 • Automatická správa paměti „garbage collection“ (odvoz odpadků).
 • Formální konstrukce pro výčty, struktury a vlastnosti tříd.
 • Přetěžování operátorů.
 • Možnost budovat generické typy a generické členy.
 • Podpora programovacích technik založených na rozhraních.

Za poslední zmíňku stojí že jazyk C# je dodáván jako součást platformy .NET . Pomocí jazyku C# lze budovat jen aplikace, které se mohou vykonávat uvnitř platformy .NET. Pomocí C# nelze budovat neřízenou aplikace API Win 32.

Zdroj:

http://wikipedia.cz

C# a .NET 2.0 profesionálně -Zonerpress 2006

O Petr Láslo

Student ČVUT FJFI katedry softwarového inženýrství v ekonomii. Mezi jeho zájmy patří programování a sport. Autor má zkušenosti s PHP 5, MySQL, XHTML a CSS. Zajímá se o platformu .NET, jazyk C#, ASP.NET a WPF.