Novinky v ASP.NET 3.5

V ASP.NET 3.5 se spíše jedná o postupnou evoluci. Nové funkce, které se v nové verzi ASP.NET vyskytují jsou soustředěny do dvou oblastí, a to: LINQ a Ajax. Podívejme se, ale nejprve na historii ASP.NET.
Vývojáři Microsoftu popsali ASP.NET jako svou šanci začít se zcela novým a modernějším vývojovým modelem. Sice tradiční pojmy týkající se webových aplikací stále platí i ve světě .NET, web se skládá z webových stránek, můžete používat HTML, JavaScript. Rozdíl však nastává v pozadí. ASP.NET pracuje odlišně než klasické skriptovací jazyky jako ASP či PHP.
ASP.NET 1.0 vyvolalo takové nadšení, s kterým nepočítal ani samotný Microsoft, díky čemuž se stalo standardem pro vývoj webových aplikací. Od prvního vydání ASP.NET stihli již vyjít další tři vydání, a to: ASP.NET 1.1 (v rámci ASP.NET 1.0), ASP.NET 2.0 a ASP.NET 3.5. Kam se podělo ASP.NET 3.0? ASP.NET 3.0 totiž neexistuje z důvodu použití názvu .NET Framework 3.0 pro několik nových technologií: WPF (Windows Presentation Foundation), WCF (Windows Communication Foundation) a WF (Windows Workflow Foundation). .NET Framework 3.0, ale neobsahuje novou verzi CLR a ani ASP.NET.

Jako dobrý důkaz kvality a dobrého návrhu ASP.NET 1.0 a 1.1 je to, že pouze málo změn v ASP.NET 2.0 jsou opravné balíčky, již existujících funkcí.

LINQ (Language Integrated Query)

Jednoduše řečeno, LINQ je sada rozšíření pro jazyky C# a Visual Basic, které nám umožní psát kód C# nebo VB, který manipuluje s daty v paměti podobně, jako když pokládáme dotazy na databázi.

V LINQ existují dotazovací operátory, jako SELECT, FROM, IN, WHERE a ORDER BY. Jelikož existují různé druhy dat, ke kterým můžeme přistupovat pomocí LINQ, existuje i několik odrůd LINQ:

  • LINQ to Objects – umožňuje vykonat dotaz nad kolekcí objektů
  • LINQ to DataSet – umožňuje vykonat dotazy na objektech sady dat (DataSet)
  • LINQ to XML – pracuje s daty XML
  • LINQ to SQL – umožňuje používat syntaxi LINQ nad databází SQL Serveru

ASP.NET AJAX

Ajax byl jako zkratka pro asynchronní JavaScript a XML vytvořen Jamesem Garrettem v článku publikovaném na webové stránce společnosti Adaptive Path. Tento článek publikoval v únoru 2005 na webu s názvem Ajax: A New Approach to Web Applications (Ajax: nový přístup k webovým aplikacím).

ASP.NET AJAX je vícevrstvá technologie, která vývojářům poskytuje široký obsah voleb pro integraci funkcí Ajaxu do stránek ASP.NET. Na základní úrovni lze pomocí ASP.NET AJAX psát mocnější JavaScript, na vyšších úrovních je možné používat serverové komponenty. ASP.NET AJAX Vám umožní integrovat funkce jako: automatické dokončování, přetahovaní myší (drag-and-drop) a animace.

Doufám že jako stručný přehled  je článek dostačující, budu rád za Vaše komentáře.

O Petr Láslo

Student ČVUT FJFI katedry softwarového inženýrství v ekonomii. Mezi jeho zájmy patří programování a sport. Autor má zkušenosti s PHP 5, MySQL, XHTML a CSS. Zajímá se o platformu .NET, jazyk C#, ASP.NET a WPF.