ASP.NET – Hello Word

V dnešním článku si řekneme, co to ASP.NET vlastně je, co budeme potřebovat a vytvoříme si první ASP.NET stránku.

O čem se mluví

Ačkoliv název ASP.NET je odvozen od starší technologie pro vývoj webů ASP, obě technologie jsou velmi odlišné. ASP.NET je založen na CLR (Common Language Runtime), který je sdílen všemi aplikacemi postavenými na .NET Frameworku. Programátoři tak mohou realizovat své projekty v jakémkoliv jazyce podporujícím CLR, např. Visual Basic.NET, JScript.NET, C#, Managed C++, ale i mutace Perlu, Pythonu a další. Aplikace založené na ASP.NET jsou také rychlejší, neboť jsou předkompilovány do jednoho či několika málo DLL souborů, na rozdíl od ryze skriptovacích jazyků, kde jsou stránky při každém přístupu znovu a znovu parsovány.

ASP.NET ulehčuje programátorům přechod od programování klasických aplikací pro Windows do prostředí webu: stránky jsou poskládány z objektů, ovládacích prvků (Controls), které jsou protějškem ovládacích prvků ve Windows. Při tvorbě webových stránek je tedy možné používat ovládací prvky jako tlačítko (Button), nápis (Label) a další. Těmto prvkům lze přiřazovat určité vlastnosti, zachytávat na nich události, atd. Tak, jako se ovládací prvky pro Windows samy kreslí do formulářů na obrazovku, webové ovládací prvky produkují HTML kód, který tvoří část výsledné stránky poslané do klientova prohlížeče.

Proč používat ASP.NET

 • ASP.NET je integrováno s .NET Frameworkem
 • ASP.NET se neinterpretuje, ale kompiluje
 • ASP.NET je vícejazyčné
 • ASP.NET běží uvnitř společného runtime jazyků
 • ASP.NET je objektově orientované
 • ASP.NET podporuje různá zařízení a různé prohlížeče
 • ASP.NET se snadno rozmisťuje a konfiguruje

Co budete potřebovat

K tomu, abyste mohli začít programovat své ASP.NET stránky, Vám de facto stačí .NET Framewrok SDK 3.5, Poznámkový blok(PSPad), IIS a v neposlední řadě webový prohlížeč. Aby jsme si ulehčili práci a zkrátili čas věnovaný vývoji, použijeme Visual Web Developer 2008 Express Edition či Visual Studio 2008.

Download:

Jdem do akce

 1. Vytvoříme nový projekt File -> New -> Web Site …
 2. Zvolíme ASP.NET Web Site, zvolíme umístění, vybereme jazyk(já použiji C#) a klikneme na Ok.
  Vytvoření nové stránky ASP.NET
 3. Přepneme se na záložku Design
  Přepnutí na záložku design
 4. V panelu Toolbox vybereme Label a dvojklikem přidáme do stránky. Po přidání v Properties vymažeme vlastnost Text, tak aby náš Label zůstal prázdný.
  Přidání label
 5. Úplně stejným způsobem jako Label přidáme do stránky Button a pomocí vlastnosti Text upravíme text na tlačítku.
  Přidání Button
 6. Akci našemu tlačítku přidáme tak, že na něj dvakrát poklepáme. Otevře se nám editor kódu C#. Kde do metody Button1_Click zapíšeme následující kód: Label1.Text = “Ahoj světe!”;
 7. Nyní, když stránku uložíme na server a zobrazíme, máme před sebou naši první fungující ASP.NET stránku.
  pozn: Visual Studio od verze 2005 obsahuje integrovaný webový server, k náhledu stránky stačí stisknout klávesu F5

O Petr Láslo

Student ČVUT FJFI katedry softwarového inženýrství v ekonomii. Mezi jeho zájmy patří programování a sport. Autor má zkušenosti s PHP 5, MySQL, XHTML a CSS. Zajímá se o platformu .NET, jazyk C#, ASP.NET a WPF.