Pascal – učebnice základů programování

Další kniha z nabídky knižního vydavatelství Grada je zaměřena na začínající programátory se zájmem o jazyk Pascal.

Pascal se v dnešní době vyučuje na většině středních škol a gymnáziích při hodinách výpočetní techniky. U studentů, kteří chtějí v budoucnosti pracovat jako vývojáři má položit základní znalosti programování a připravit je na studium vyšších jazyků.

Krom k výuce se nadstavba Pascalu, Object Pascal (Delphi) využívá v komerční sféře. Například vynikající free editor PSPad je psán právě v Delphi. Jelikož dnešní článek nemá být kurzem programování, pojďme se nyní podívat detailněji na knihu.

O autorovi

Karel Putz

Autor absolvoval elektrotechnickou fakultu ČVUT. V Československu stihl jediné zaměstnání: v Ústavu jaderné fyziky ČSAV, kde pracoval na měřících a řídících systémech pro experimentální jadernou fyziku. Posledních dvacet let pak strávil ve Spojených státech amerických, za oceánem pusobil jako softwarový a hardwarový inženýr a pracoval na různých průmyslových aplikacích. Kromě své práce se věnuje své rodině, ženě Evě, dcerám Monice a Barboře a psu Endymu. Když mu zbude čas, rád ho tráví se svými koníčky, jimiž je čtení knih, malování abstraktních obrazů a fotografování.

Náhled knihy

Informace o knize

712550 Celá kniha je zaměřena spíše na prakticky, než teoreticky. Autor nepředpokládá žádné znalosti v oblasti programování, spíše ochotu a zvídavost pochopit podstatu vývoje počítačového software. V knize nalezneme velké množství komentovaných příkladů, na nichž si můžeme osvojit svoje dovednosti. Krom velkého množství komentovaných příkladů kniha také obsahuje velké množství cvičeních, ke kterým jsou dostupná i jejich řešení.

Nadále je kniha doplněna různými přílohami. Např.: Kláves v Pascalu, Instalace Turbo Pascalu, Pascal Debuger, Typy proměnných v Pascalu, Tabulku ASCII znaků atd. Na tuto knihu navazuje kniha, 2.díl, Pascal – pokročilejší programátorské techniky.

Závěrem

Kniha byla dobrým rádcem a pomocníkem při studiu SŠ, kdy jsme se v části školního roku zabývali programováním v Pascalu a s čistým svědomím ji mohu doporučit všem začínajícím programátorům.

Koupit knihu

O Petr Láslo

Student ČVUT FJFI katedry softwarového inženýrství v ekonomii. Mezi jeho zájmy patří programování a sport. Autor má zkušenosti s PHP 5, MySQL, XHTML a CSS. Zajímá se o platformu .NET, jazyk C#, ASP.NET a WPF.