Ubuntu s Apache a PHP funkce mail na localhostu

Představme si následující situaci, která rozhodně není nijak nereálná. Linux považujete jako ideální základ pro operační systém, a proto využíváte distribuci Ubuntu. Na ní proběhne instalace Apache, databázového serveru a dalších podružných nástrojů. Provozujete tak vše potřebné pro vytváření dynamických webových stránek. Zvolená kombinace se přitom označuje jako LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). Vytvoření lokálního serveru s sebou přináší řadu výhod. Především není nutno vždy před otestováním každého kousku kódu nahrávat dotyčné soubory na webhosting. Další výhoda poté leží v rovině nastavení pro vývojové prostředí. To může zobrazovat podrobně všechny chyby i varování, protože k vytvářenému projektu má přístup pouze programátor. Až dosud se zdá, že popsané řešení nedisponuje žádnými nevýhodami. Na jednu z nich však můžete narazit v případě odesílání emailu. PHP funkce mail totiž vyžaduje patřičně nastavený server, aby daná zpráva mohla být odeslána z localhostu. Nechcete-li se vzdát pohodlí a spouštění skriptu na webhostingu vás neláká, dozajista vám přijde vhod následující návod.

Funkční odesílání pošty s pomocí PHP v Ubuntu

Nejprve spusťte terminál a vložte do něj následující příkaz:

sudo apt-get install postfix

Ten zajistí nainstalování potřebné služby pod uživatelem root. Následně se přímo v prostředí terminálu objeví konfigurační možnosti. K přepínání mezi jednotlivými položkami slouží klávesa TAB. Zvolte přitom druhou volbu Internet Site. Zobrazí se informační okno s užitečnými podrobnostmi. Není však třeba se zabývat jejich studiem, pokud do jediného políčka vložíte localhost. Tím celý postup prakticky končí, protože zbývající konfigurace vyžaduje defaultní hodnoty.

Následující příkaz provede restartování běžícího serveru Apache:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Nyní již můžete provést odeslání první zprávy. Předem se však připravte na skutečnost, že daný email patrně bude označen jako SPAM. Pro pohodlnou práci si proto přidejte patřičnou výjimku.

Když pošta nedorazí

Nastat však může i mnohem méně přitažlivá situace. Pakliže se příslušné poštovní servery rozhodnou text nedoručit, na vině je s největší pravděpodobností označení odesílatele (vaší IP adresy) za původce spamu. Nejen Google tak v rámci své služby Gmail chrání uživatele před nevyžádanou poštou. Řešení přináší odeslání emailu přes SMTP důvěryhodného subjektu. Odrazový můstek k zajištění zmíněného principu přináší například tento článek.

O Ondřej Směták

Student, který se intenzivně zajímá o oblast IT a to především z pohledu webmastera a programátora GUI aplikací.