Základní příkazy pro správu databáze z příkazového řádku

V následujícím přehledu si společně představíme několik užitečných postupů, které umožňují základní operace s databází. Nebudeme se věnovat vkládání dat do tabulek, jejich aktualizaci či odstranění, ale namísto se zaměříme na komplexnější správu. Získané znalosti se mohou hodit nejen tvůrcům dynamických webových stránek. Častými uživateli představených příkazů jsou i začínající majitelé VPS serverů, kteří se rozhodli pro jejich konfiguraci na vlastní pěst. Pokud však opomenou nainstalovat populární nástroj phpMyAdmin, často netuší jak provést kompletní zálohu databáze. Ukážeme si proto, jak nejen tento krok, ale i řadu dalších zvládnout z prostředí příkazového řádku či „linuxového“ terminálu.

První krůčky

Ten nejdůležitější krok po samotném přihlášení na server představuje získání přístupu pod platným uživatelským jménem:

mysql -u uzivatelske_jmeno -p

Přepínač -u (username) zde značí již zmíněné přihlašovací jméno. Druhý argument -p znamená, že budeme dotázáni na heslo. Teprve po jeho zadání můžeme vkládat další příkazy. Začneme výběrem databáze. Ovšem co když její název z hlavy neznáte? Není nic jednoduššího, než si s pomocí show databases; zobrazit všechny dostupné. Povšimněte si prosím středníku, který tvoří poslední znak. S jeho pomocí totiž server dokáže rozlišit, kdy již nechcete pokračovat v tvorbě příkazu a očekáváte výsledek. K již zmíněnému specifikování poslouží use jmeno_databaze;. V určitých případech nemusí být na škodu ujistit se, že skutečně pracujete se správnými daty. Díky show tables; si proto vypíšeme jednotlivé tabulky a případně i zobrazíme příkazem describe jmeno_tabulky; aktuální strukturu.

Export databáze

Nyní již se lze věnovat tvorbě samotné zálohy. Opustíme rozhraní databáze (quit;) a napíšeme do příkazového řádku následující požadavek:

msqldump -u uzivatelske_jmeno -p jmeno_databaze>nazev_zalohy.sql

Výsledný soubor se nachází v aktuálním adresáři. Jestliže si jeho umístěním nejste jisti, můžete na linuxu zadat pwd a případně i ls -la ke kompletnímu výpisu obsahu dané složky.

O Ondřej Směták

Student, který se intenzivně zajímá o oblast IT a to především z pohledu webmastera a programátora GUI aplikací.