MySQL a vypisování dat

Díky několika předcházejícím návodům již dokážete bez problémů vytvořit databázi a konkretizovat její strukturu. Do jednotlivých tabulek rovněž zvládnete uložit potřebná data. Nyní se proto můžeme vrhnout na patrně nejzajímavější část, kterou s sebou databáze přinášejí. Pokud máme údaje logicky rozčleněné, můžeme si s pomocí několika dotazů snadno vypsat velmi zajímavé informace. Pojďme se proto nyní podívat, jak tohoto cíle dosáhnout. Uvažujme přitom, že disponujeme databází obsahující podrobnosti o zaměstnancích.

SELECT

S příkazem SELECT se musíme seznámit co nejdříve. Toto klíčové slovo totiž určuje, že provádíme výběr určitých dat. Nejzákladnější postup sloužící pro výpis kompletního obsahu tabulky vypadá takto:

SELECT * FROM zamestnanci;

Část dotazu následující bezprostředně po FROM umožňuje specifikovat jméno konkrétní tabulky. Mnohdy si však přejeme výpisem zkontrolovat pouze určitá pole (sloupce). Namísto hvězdičky proto uvedeme jejich název:

SELECT jmeno, prijmeni FROM zamestnanci;

Uvedeným informacím však může chybět určitý řád. V našem případě proto rozhodně nebude na škodu zaměstnance seřadit podle příjmení:

SELECT jmeno, prijmeni FROM zamestnanci ORDER BY prijmeni;

Nyní budou na prvních místech lidé s příjmením začínajícím na písmeno A. Jestliže se vám tento stav věci nelíbí, lze jej velmi snadno obrátit.

SELECT jmeno, prijmeni FROM zamestnanci ORDER BY prijmeni DESC;

Zkratka DESC totiž symbolizuje anglické slovíčko descending, které zajistí sestupné pořadí.

Příkaz SELECT však v kombinaci s další funkcí dokáže i počítat. Podívejte se, jak snadno například zjistíte průměrnou mzdu všech zaměstnanců:

SELECT AVG(plat) FROM zamestnanci;

Po malé obměně našeho dotazu naopak získáme přehled na celkovým počtem osob pracujících v jedné firmě.

SELECT COUNT(id) FROM zamestnanci;

Funkce COUNT nám ve své podstatě určí počet jednotlivých řádků v tabulce zaměstnanci. Nepočítá s hodnotou id. Namísto toho věnuje svoji pozornost jednotlivým záznamům. Součet jejich výskytu nám poté zobrazí s pomocí jediného čísla.

V následujícím článku na téma MySQL se společně naučíme vypisovat údaje odpovídající nejrůznějším rozsahům či podmínkám.

O Ondřej Směták

Student, který se intenzivně zajímá o oblast IT a to především z pohledu webmastera a programátora GUI aplikací.