MySQL a vkládání dat

Tématem předcházejících článků týkajících se MySQL bylo vyjasnění nejčastěji používaných datových typů. Po rozebrání této problematiky se již můžeme vrhnout na samotné uchovávání dat. Začneme však pochopitelně vytvořením příslušné tabulky, která bude naše data obsahovat.

CREATE TABLE zamestnanci (

id tinyint unsigned auto_increment primary key,

jmeno varchar(20) not null,

prijmeni varchar(20) not null,

plat smallint not null

);

 

Ve své podstatě si vlastně uložíme pouze tři údaje (jméno, příjmení a plat). Kvůli pozdějším operacím však potřebujeme určit i jednoznačný identifikátor každého záznamu. Tohoto úkolu se v našem případě zhostí sloupec pojmenovaný jako id. Modifikátory auto_increment a primary key se postarají o automatické navyšování hodnoty i nastavení primárního klíče. Povšimněte si rovněž, že kvůli datovému typu tinyint unsigned může mít záznam maximální id 255. Většině malých firem s několika zaměstnanci však takový rozsah plně postačuje.

Co se týče formální stránky, věnujte pozornost použití kulatých závorek a oddělení jednotlivých sloupců čárkou, přičemž tento znak nesmí být uveden u posledního pole plat. Celý dotaz poté ukončuje středník.

Vložení zaměstnanců

Nyní již přistoupíme k uložení prvních osob:

INSERT INTO zamestnanci VALUES(„“,“Jan“,“Novák“,“25000″);

Nezapomeňte, že tabulka ve skutečnosti obsahuje čtyři sloupce, a proto i náš dotaz se skládá ze stejného počtu údajů. Protože však chceme u id využít pohodlí automatické inkrementace, uvedeme pouze prázdný řetězec „“. Jednotlivé informace se přitom vloží podle pořadí sloupců. Toto chování však lze jednoduše změnit:

INSERT INTO zamestnanci (jmeno,prijmeni,plat,id) VALUES („Jan“,“Novák“,“25000″,““);

Pokud předem určíme samotné názvy, nebrání nám nic v záměně pořadí. V nejrůznějších skriptech se dozajista může vyplatit používat právě tento konkrétnější postup. Pokud lehce modifikujete strukturu dané tabulky a zapomenete změnit zdrojový kód příslušné aplikace, stále se budou data vkládat na správné místo. Opačně tomu však bude, pokud se spustí předchozí kratší dotaz, který v sobě nezahrnuje pojmenování sloupců. Rázem se totiž mohou informace ukládat do nesprávných polí, což způsobí zmatek v celé databázi. Při sebemenších úpravách tabulky proto mějte tento fakt na paměti.

O Ondřej Směták

Student, který se intenzivně zajímá o oblast IT a to především z pohledu webmastera a programátora GUI aplikací.