Facebook nyní skutečně maže fotky

K převratné změně došlo u populární sociální sítě oblíbené nejen u nás, ale i v zahraničí. Facebook samozřejmě volbu k odstranění obrazového souboru nabízel i v minulosti, nedocházelo však ke skutečnému promptnímu smazání fotky ze serverů udržujících obsah nahraný samotnými uživateli. Podobný koncept se například uplatňoval v případě zrušení celého účtu. K tomuto účelu slouží celkem dvě rozdílné funkce. Ta první s jednodušším nalezením v příslušné části týkající se nastavení nese označení deaktivace. Po provedení tohoto kroku se sice příslušný profil přestane zobrazovat, kdykoliv se však stačí opětovně přihlásit a veškerá data budou zpětně okamžitě obnovena. Trvalé rozhodnutí symbolizuje smazání dostupné s pomocí speciálního odkazu zmíněného v nápovědě. Neexistuje ovšem záruka, že všechny informace ze serverů skutečně postupně zmizí. Bližší představu o tom, jaké podrobnosti o uživateli Facebook uchovává, můžete získat po stažení komplexního archívu, jenž představuje úplnou kopii dosavadní činnosti v rámci sociální sítě. Obsahuje například všechny zprávy, příspěvky, fotografie a videa.

Nedávno došlo k vylepšení podmínek užívání, jenž nově lépe pamatují na zachování soukromí uživatelů. Facebook na jejich základě stanovil 30 dní jako maximální dobu, po kterou smí být obsah určený ke smazání hostován. Jak ovšem mluvčí poznamenal, v některých případech expiruje platnost na CDN mnohem rychleji. Zmíněná zkratka označuje anglický termín content delivery network (síť pro doručování obsahu). Právě tato součást sociální sítě poskytuje zázemí pro větší soubory, mezi něž spadají i fotografie. Facebook ostatně záměrně zmenšuje rozlišení nahraných snímků, aby dokázal udržet krok vůči zaplňujícímu se prostoru. I přes tuto skutečnost se ovšem objevila spekulace, zda je dotyčný soubor na CDN skutečně odstraněn nebo pouze přesunut do jiného umístění.

O Ondřej Směták

Student, který se intenzivně zajímá o oblast IT a to především z pohledu webmastera a programátora GUI aplikací.