Další užitečné datové typy v MySQL

V několika předcházejících článcích týkajících se problematiky databází jsme se společně naučili příkazy potřebné pro vytvoření tabulky a její následnou úpravu. Dále jsem zmínil, že se zaměříme na vkládání dat. Probrali jsme si proto základní datové typy. Jak jsem již však minule slíbil, dnes si své vědomosti v této oblasti prohloubíme.

Výčtový typ

Následující datový typ lze celkem zrealizovat dvěma způsoby. Hlavní rozdíl přitom spočívá v možnosti uchovávat konkrétní počet položek. S pomocí ENUM snadno vytvoříme sloupec, který si bude pamatovat pouze jednu hodnotu z předem definovaných možností:

nazev ENUM(„T“, „F“) DEFAULT „T“

Takto velmi pohodlně získáme datový typ boolean. Do tabulky totiž vložíme pouze písmeno „T“ (true) či „F“ (false). Díky modifikátoru DEFAULT dosáhneme efektu implicitní hodnoty. Jestliže do tohoto sloupce nevložíte hodnotu, automaticky se nastaví na „T“.

Druhou stranu mince představuje SET. Tento datový typ si s klidem zapamatuje více vybraných hodnot.

operacni_system  SET(„Windows“, „Mac OS X“, „Linux“)

Uvedený příklad tento fakt dokládá. Uživatel například může mít zkušenosti s více operačními systémy a v případném dotazníku se rozhodne tuto skutečnost uvést. Pochopitelně proto zvolí více možností.

U datového typu SET nezapomeňte, že konkrétní hodnota nesmí v sobě obsahovat čárku. Ta má zcela jiný účel – slouží totiž k oddělení více údajů.

Datum a čas

Problematika ukládání následujících záznamů naštěstí není nijak složitá. V praxi nejčastěji využijete DATETIME, který uchovává datum i čas ve formátu YYYY-MM-DD HH:MM:SS. V určitých případech se rovněž bude hodit některý z těchto datových typů:

Datový typ Funkce Formát
DATE datum YYYY-MM-DD
TIME čas HH:MM:SS
YEAR rok YYYY

Mezi specialitu dále patří TIMESTAMP. Ten zajistí při každém vložení údaje do tabulky vygenerování časového razítka (aktuální datum a čas). Shodně se přitom chová i během aktualizací již uložených hodnot. Skvělý datový typ, pokud si chcete pohodlně vytvořit určitou formu logu.

O Ondřej Směták

Student, který se intenzivně zajímá o oblast IT a to především z pohledu webmastera a programátora GUI aplikací.