25 nejoblíbenějších hesel roku 2012

I když nás silvestrovské oslavy teprve čekají, na internetu se již objevila statistika nejčastěji používaných hesel tohoto roku. Správná tajná fráze sloužící k přihlášení uživatele se skládá ze směsi písmen, číslic a případně i speciálních znaků. Rozhodně není doporučeno volit heslo, jenž má v jazyce svůj význam. Existují totiž speciální seznamy určené ke snadnějšímu nalezení správného doplňku k uživatelskému jménu. Dotyčné pomůcky typicky obsahují slova potenciálně využitelná jako heslo. Jméno domácího mazlíčka se proto nejeví jako nejvhodnější volba. Navíc existuje riziko zneužití  veřejně sdílených informací (například na sociálních sítích). Pakliže se útočník s nečestnými úmysly zaměří na jediného člověka, patrně se nebude ostýchat zjistit si nejrůznější podrobnosti, které ho případně navedou k odhalení hesla.

Řada uživatelů však během registrace na libovolném portále naprosto ztrácí fantazii. Typicky proto zvolí sérii symbolů bez nádechu kreativity. Heslo potom bývá zopakováno i na všech dalších službách, se kterými uživatel přichází do styku. I když někteří lidé znají rizika spojená se snadno odhalitelným řetězcem písmen, z důvodu pohodlnosti a neochoty naučit se nazpaměť obtížněji zapamatovatelné heslo setrvávají u původní méně bezpečné varianty.

Pojďme se nyní podívat na seznam nejčastěji zadávaných frází. Ten ve své podstatě symbolizuje hesla, kterým se uživatelé rozhodně musí vyhnout. Jako zajímavý nápad se proto jeví u větších zahraničních webů zakomponování funkce mající za úkol zakázat během registrace použití všech níže zobrazených položek.

 1. password
 2. 123456
 3. 12345678
 4. abc123
 5. qwerty
 6. monkey
 7. letmein
 8. dragon
 9. 111111
 10. baseball
 11. iloveyou
 12. trustno1
 13. 1234567
 14. sunshine
 15. master
 16. 123123
 17. welcome
 18. shadow
 19. ashley
 20. football
 21. jesus
 22. michael
 23. ninja
 24. mustang
 25. password1

V českém prostředí lze anglické termíny v podstatě zanedbat. Na zcela jinou rovinu však patří číselné kombinace a série písmen nacházejících se na klávesnici v jedné řadě. V případě qwerty (5. místo) lze však uvažovat spíše o tvaru qwertz.

O Ondřej Směták

Student, který se intenzivně zajímá o oblast IT a to především z pohledu webmastera a programátora GUI aplikací.